رد کردن لینک ها

Yahsat

اهواره محلی یاهست یکی از قوی ترین ماهواره های خاورمیانه است که مدتی است مورد توجه ایرانیان قرار گرفته . شبکه های gem و برخی شبکه های فارسی زبان بر روی این ماهواره قرار دارند . پاور تلکام می تواند پیشنهادات و آفر های مناسبی را بر روی این ماهواره ارائه دهد. کافی است با info@Powertelecomco.com تماس بگیرید.

بازگشت به بالای صفحه